U Muzeju grada Zagreba, 22. veljače 2012. godine u 18 sati, održati će se otvorenje izložbe i performans Post Mortem High Fashion, multimedijalne umjetnice Tajči Čekada iz Rijeke, koji će se održati u sklopu popratnih događanja uz izložbu MORS PORTA VITAE – SMRT, VRATA ŽIVOTA / Stara zagrebačka groblja i pogrebi, autora Slavka Šterka i Borisa Mašića.
Riječ je o događanju upriličenom u zadnjem tjednu tijekom kojega se može razgledati izložba  koja tematizira smrt, poimanje smrti, pogrebe i groblja tijekom zagrebačke prošlosti (zatvara se 26. veljače 2012.). U prvom dijelu izložbe, koncipiranom u osam tema, izloženi su predmeti koji sa šireg aspekta zrcale radnje vezane uz smrt, govore o poimanju smrti, mjestima ukopa i pogrebnim običajima, dok su u drugom dijelu izložbe prezentirana groblja na kojima se pokojnike ukopavalo do 1876. godine, odnosno, do otvaranja groblja na Mirogoju.

Riječ je o grobljima unutar prostora koji je Grad obuhvaćao u trenutku kada je Carskim patentom Franje Josipa I. (1850.) Zagreb derivirao iz upravno-pravno srednjovjekovnog okvira u suvremeni srednjoeuropski grad, a koji se, danas, gotovo podudara sa zonom koju obuhvaća zakonom zaštićena povijesno-urbana cjelina Grad Zagreb.        

Post Mortem High Fashion
post-mortem-high-fashion2-t.jpg
„Koncipirajući performans i ambijentalnu instalaciju (izložbu) Post mortem high fashion, Tajči Čekada sažima u značenjski i izvedbeno istodobno i pregnantan i veoma kompleksan sustav vlastitu intenciju da ukine, nadiđe proturječja između temeljnih umjetničkih i „modnih“, „fashion“ pretpostavki i ambicija, u kojima se sudaraju, suočavaju opreke vječnosti i prolaznosti ljepote („najljepša haljina“!) odnosno Lijepog kao transcendencije efemernosti, situacionističkog i historicističkog relativizma usađenog u sam pojam mode, za razliku od klasičnog shvaćanja autentičnog umjetničkog djela kao nečeg što po svojoj prirodi i njenim odlikama predstavlja vrednotu otpornu na temporalno trošenje, gubljenje, demodiranje, sekularizaciju, 'bilost'.

Pri tom kod autorice nije riječ o „žargonu autentičnosti“ (Adorno) pošto ona jednostavno dijeli jednu arhetipsku, iskonsku želju i osvjedočenje utemeljeno na određenom „prirodnom“ iskustvu, osjećaju i tradiciji dobro poznatoj antropolozima, etnolozima, istraživačima religijskih uvjerenja, fenomenologije mističkih iskustava i praksi, ukorijenjenih, veoma konkretno, i u živom odnosu naših „starih“ prema smrti i kraju odnosno Vječnosti arhetipskog bezvremenog, idealnog „lika“ osobe preminulog, posebno prema pitanjima povezanim s osobnim odnosom prema vlastitoj smrti.“
Branko Cerovac  

Autor fotografija i videa: Tomislav Nakić Alfirević
Autor glazbe: Josip Maršić
Oblikovanje frizure i asistencija u performansu: Ksenija Nakić Alfirević

20. 2. 2012.