EduZgraf poziva sve zainteresirane da se prijave na natječaj za sudjelovanje na međunarodnoj studentskoj izložbi naziva Krenimo od početka. Poziv je upućen svim nacionalnim i internacionalnim studentima i studenticama koji se unutar svojih studijskih grupa bave grafičkim dizajnom i vizualnim komunikacijama.
Zgraf 11 u suradnji s kustoskim tandemom Ivana Meštrov i Mihaela Richter, voditeljicama edukacijskog projekta Kustoska platforma, donosi jednu novinu: EduZgraf, obrazovni program i kreativnu platformu, koja će se održavati od 15. ožujka do 5. travnja 2012. u Zagrebu u prostorima Galerije PU (SC), Teatra &TD (SC), Galerije Ulupuh i Galerije Permanenta.    

Naslov izložbe je parafraza međunarodnog manifesta grafičkih dizajnera First Things First, objavljenog 1964. godine i revidiranog 2000. godine, koji sukladno s promjenama u polju oglašavanja, grafičkog dizajna, gospodarstva i kulture, preispituje sve goruće dileme unutar struke i poziva na redefiniranje prioriteta kroz poticanje diskusije između obrazovnog sektora, dizajnerske prakse i institucija podrške.  

Danas kada su grafički dizajn i vizualne komunikacije neizostavni oblikovatelji našeg okoliša, edukacijski proces u tom polju nameće se kao jedan od bitnih prostora propitivanja njihovih uloga i društvenih prioriteta. Komunikacijski aspekt nepresušno je polje eksperimenta i stvaranja novih alata i značenja što istovremeno otvara i pitanje odgovornosti i utjecaja dizajna.

Stoga je i namjera ovog poziva propitati načine, forme, ciljeve projekata i realizacija nastalih unutar formativnog razdoblja dizajnera. Teme nisu striktno određene jer je upravo selekcijski i izložbeni proces prilika za istraživanje i sučeljavanje s temama, pristupima i naglascima novih dizajnerskih praksi. 

Radovi mogu biti realizirani, koncipirani kao idejna rješenja ili nastali posebno za ovu priliku. Mogu biti izvedeni u bilo kojem mediju i odnositi se na specifični segment vizualnih komunikacija (ilustracija, fotografija, tipografija) ili audio-vizualne medije.  

Selektirani autori i njihovi radovi bit će, uz izložbenu prezentaciju, predstavljeni na virtualnoj izložbi u sklopu webstranice www.zgraf.hr, te uvršteni unutar dvojezičnog kataloga Zgrafa 11.  

Rok za prijavu radova je do 1.3.2012. Prijave se mogu napraviti isključivo preko web stranice Zgrafa.

9. 2. 2012.