U utorak 3. ožujka 2020. s početkom u 12 sati, u Arheološkom muzeju u Zagrebu, održat će se predstavljanje znanstvenog projekta „Prapovijesni lovci i sakupljači u Istri i obližnjim regijama: obrasci života tijekom kasnog pleistocena (PREHISTRIA)“.
Govornici na predstavljanju:
  • dr. sc. Ivor Janković, pomoćnik ravnatelja za međunarodnu suradnju Instituta za antropologiju, voditelj projekta
  • Sanjin Mihelić, ravnatelj Arheološkog muzeja u Zagrebu, suradnik na projektu

Projekt Prapovijesni lovci i sakupljači u Istri i obližnjim regijama: obrasci života tijekom kasnog pleistocena (PREHISTRIA) je multi- i interdisciplinaran znanstveni projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost a provodi se na Institutu za antropologiju. U projektu sudjeluju brojni strani i domaći znanstvenici a glavni ciljevi projekta su: 1. steći bolji uvid u različite aspekte ponašanja ljudi na području Istre u vrijeme gornjeg paleolitika, 2. usporediti te aspekte u vremenu (kronološka dimenzija) i prostoru (geografska dimenzija), 3. stvoriti kvalitetnu bazu podataka kao podlogu za usporedbe s istovremenim nalazištima na širem području te podići razinu svijesti o značaju lokalne arheološke baštine.

Navedene ciljeve postići ćemo putem interdisciplinarnih istraživanja i pristupa, uključujući: 1. arheološka istraživanja na dva nalazišta na kojima su pronađeni pokazatelji ljudskog prisustva u razdoblju gornjeg paleolitika (Abri Kontija 002 i Ljubićeva pećina, oba u Istri), 2. detaljne analize arheoloških nalaza s navedenih, kao i još nekoliko nalazišta s prostora Istre (Romualdova Pećina, Pupićina peć i Šandalja II) i nalazišta s prostora Italije (Grotta del Broion, Riparo Broion, Grotta Paina, Grotta Fiumane, Grotta Rio Secco, Ponte di Pietra, Grotta Trene, and Riparo Tagliente), 3. usporedbu s ranije objavljenim rezultatima analiza relevantnih lokaliteta u obližnjim prostorima (npr. Dalmacija, Bosna i Hercegovina i dr.), 4. kroz aktivni pristup promicanja spoznaja o važnosti arheološke građe i lokaliteta u javnosti.

Metodologija istraživanja uključuje arheološka iskopavanja dva lokaliteta na području Istre (Abri Kontija 002 i Ljubićeva pećina) tijekom kojih će biti sakupljeni uzorci za radiometrijska datiranja, analize sedimentne DNA, geoarheološke i druge relevantne analize. Sakupljena arheološka građa bit će analizirana interdisciplinarnim metodama koje uključuju litičke i sirovinske analize, zooarheološke analize, analize drevne DNA, ZooMS i druge vrste analiza. 

Članovi projekta:
Ivor Janković, znanstveni savjetnik, Institut za antropologiju, Hrvatska
Mario Novak, znanstveni suradnik, Institut za antropologiju, Hrvatska
Barbara Cvitkušić, znanstveni suradnik, Institut za antropologiju, Hrvatska
Darko Komšo, ravnatelj, Arheološki muzej Istre, Hrvatska
Siniša Radović, znanstveni suradnik, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska
Sanjin Mihelić, ravnatelj, Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatska
Tihomir Percan, arheolog konzervator, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatska
Nikola Vukosavljević, docent, Filozofski fakultet, Odsjek za arheologiju, Hrvatska
Zlatko Perhoč, predavač, Ministarstvo za obrazovanje, Rheinland-Pfalz, Njemačka
James Ahern, redoviti profesor, Sveučilište u Wyomingu, SAD
Rory Becker, docent, Sveučilište Istočni Oregon, SAD
Emanuela Cristiani, docent, Sveučilište Sapienza u Rimu, Italija
Marco Peresani, docent, Sveučilište u Ferrari, Italija
Federica Fontana, docent, Sveučilište u Ferrari, Italija
Ron Pinhasi, redoviti profesor, Sveučilište u Beču, Austrija
Stefano Benazzi, redoviti profesor, Sveučilište u Bologni, Italija


(Davorka Maračić)

29. 2. 2020.