KOM/ART 2019 umjetnost po želji, je bijenalna izložba Sekcije za fotografiju ULUPUH-a koja će se održati na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Getaldićeva 2, Zagreb. Otvorenje će biti 7. studenog u 12:30h.
KOMERCIJALNA FOTOGRAFIJA U HRVATSKOJ danas svoje najbolje predstavnike nalazi u Sekciji za fotografiju ULUPUH-a i to je tradicija koja svoje korijene ima u komercijalnoj (propagandnoj) fotografiji međuratnog razdoblja, odnosno u prvim poslijeratnim godinama sredinom 20. stoljeća, koje je od samih početaka bilo svjesno da fotografija ima važnu ulogu u promotivnim aktivnostima. 

Danas, u kontekstu opće instagramizacije svakodnevnog života, komunikacije na društvenim mrežama u kojoj slika preuzima ulogu jezika, a jezik poprima elemente komercijalne i propagande fotografije (među kojima razlikujemo pristup/prikazivanje predmeta i ideje) neophodno je ukazati na važnost, status i mjesto fotografije u promotivnim aktivnostima. Snimanje proizvoda, odnosno objekta koji želimo propagirati i publicirati mora obaviti stručna osoba koja poznaje tu vrstu fotografije. Fotografija, naime, mora osim komercijalne svrhe imati i umjetničko obilježje (Sudar:1979).   

KOM/ART 2019, bijenalna izložba Sekcije za fotografiju ULUPUH-a, nema namjeru biti agencijski katalog namijenjen poslovnom svijetu propagande i oglašavanja u kojem je komercijalna fotografija, uz dizajn, tek dio složenog mehanizma vizualnih komunikacija. Namjera bienalne izložbe stavljanje je naglaska na važnost fotografije čija je umjetnička kvaliteta kao sredstvo propagande često nepravedno zapostavljena. U pravilu, umjetnik (fotograf op. a.) jest, i trebao bi biti, samo kotačić u upravljačkom stroju koji se sastoji od uprave, odjela za unapređenje prodaje, promidžbenog i tehničkog odjela, odjela istraživanja – svi ti odjeli sastavni su dio složenog mehanizma suvremene trgovine (Van Doren:1940).  
Iz predgovora Draženke Jalšić Ernečić    

IZLAŽU: Janko Belaj, Mara Bratoš, Sasa Ćetković, Damir Hoyka, Anto Magzan, Mario Majcan, Alan Matuka, Tomislav Marić, Miro Martinić, Ratko Mavar, Dag Oršić, Zoran Osrečak, Boris Poljičanin, Romulić & Stojčić, Hrvoje Serdar, Igor Šeler, Vladimir Šimunić i Siniša Uštulica


(Urban Cult)
7. 11. 2019.