Žaljko Koprolčec suvremeni je hrvatski fotograf, umjetnik svjetskog ugleda, na zajedničkoj izložbi u Varaždinu sredinom rujna izlaže sa slikarom Duškom Šiblom.
Početkom rujna izlažete u Varaždinu, u galeriji Zlati ajngel na zajedničkoj izložbi, sa slikarom Duškom Šiblom, on slike, vi fotografije.   
- Da, osobno mi je  jako drago ponovo  izlagati u  tom prostoru i zahvaljujem se na podršci organizatorima g .Sačiću, voditelju Galerije i g. Meseku, ravnatelju Gradskog muzeja Varaždin kao istaknutim predstavnicima varaždinske kulturne scene koji su vidjeli potencijal koncepta koji smo im ponudili.   

Što povezuje fotografije i slike?   
- Radove koji će biti prikazani  na izložbi  povezuje inspirativnost  ljudskim tijelom, naša likovna poetika i imaginacija koju je svaki predstavio u svojoj maniri. Sve odabrane fotografije imaju svoju priču i zajedno čine jednu cjelinu  koja je zanimljiva nama, a nadamo se i publici.    

Izlažete aktove.Što je ključno u Vašem pristupu motivu?  
- Bitan mi je motiv koji me inspirira i koji će moći izraziti moj senzibilitet i likovni doživljaj. Moji aktovi su impostirani, nastaju u studijskim uvjetima i rezultat su promišljenog pristupa i pozornog korištenja svjetla, koji prikazuju jednu ravnotežu  i lišeni su suvišnih detalja.       

Nekoć su umjetničke fotografije bile crno bijele. Danas je drugačije. 
Pitanje crno bijeleili fotografije u koloru spada u specifičnosti likovnog izražavanja i  fotografsku tehniku stvaranja, kao i korištenje klasične  ili digitalne fotografske opreme.  Fotografija nije umjetnička po tehnici, nego po autorskoj ličnosti, po fotografu koji je  zabilježio trenutak i ostavio svoj umjetnički ili amaterski potpis.     

Što potencijalni motiv mora imati da bi privukao Vašu pozornost?  
- Motiv mora pobuditi moju snažnu fotografsku asocijaciju, kad je riječ o aktu snimam fine art  fotografiju  akta, portreta i retro eseje u maniri art decoa i tu je većinom definirano tko i što se u to može uklopiti.     

U fotografiji, odnos kolora i crno bijeloga.  
- Svaka vrsta fotografije ima svoje specifičnosti u smislu tehničkih i kreativnih  mogućnosti, ja ne pravim razliku  i ne potenciram pojedinu fotografsku estetiku. Sviđa mi se  misao da je Fotografija  uvijek kreativan čin i ogledalo  autorovog potencijala.     

Vaše se fotografije nalaze u inozemstvu u važnim institucijama.  
- Ovdje je riječ o struci i važno mi je da su neki moji radovi prepoznati po svojoj vrijednosti i inovativnosti, neovisno je li riječ o našoj kulturnoj ustanovi ili svjetskoj.Jednako mi je  važan Muzej za umjetnosti obrat,kao i Muzej moderne umjetnosti u New Yorku. Imponira mi  činjenica da je moja fotografija dio fundursa neke zbirke i dio fotografske baštine koja  će imati  svoj život i  biti dostupna  javnosti neovisno o meni.     

Gdje je fotografija, općenito, danas?  
- Mi smo danas civilizacija koja je orijentirana na sliku. Fotografija je snažan medij međuljudske komunikacije, anajnoviji tehnološki trendovi su u službi fotografije.  Institucije koje se bave fotografijom i  fotografskom djelatnošću trebali bi biti edukativni punktovi koji bi afirmirali taj medij osobito u našoj sredini koja još nedovoljno razumijeva potencijal fotografije u artističkom smislu.        

Što je novo u atelijeru?  
- To su tematska predavanja i programi namijenjeni edukaciji u sklopu edukativnih angažmana i  sistematizacija  foto arhivske građe za retrospektivu.   

Planovi...? 
- Kreativan rad, promocija i prezentacija fotografske umjetnosti, projekti vezani uz reklamnu fotografiju, fotografski susreti i radionice u sklopu projekta umjetničkih druženja posvećenih fotografiji koje sam pokrenuo u dvorištu svoga ateliera na Krešimirovom trgu u Zagrebu, do retro eseja, ima ih puno.   


(Miroslav Pelikan)
10. 9. 2019.