U mreži brojnih strategija djelovanja umjetničkih galerija koje uključuju u svoje programe različite oblike suvremenih umjetničkih praksi u kontekstu povezivanja s lokalnom zajednicom, Gradska galerija Striegl je pokrenula program pod nazivom ''Shared Space'' u sklopu kojega se galerijski prostor ustupa na određeni vremenski period lokalnoj zajednici s ciljem povezivanja različitih oblika djelovanja na polju kulture i suvremene umjetnosti te aktivnog uključivanja građana kroz posredne oblike rada unutar gradske ustanove.
Na ovaj način Gradska galerija Striegl ''otvara'' svoj fizički i prošireni prostor djelovanja (u diskurzivnom, medijacijskom smislu) lokalnim ustanovama, udrugama, pojedincima.
Prvu ediciju ovog programa u 2019. godini realizirali smo u suradnji s Agencijom lokalne demokracije Sisak i njihovog programa Volonterski centar Sisak, izložbom ''Rastemo zajedno''/Izložba fotografija sisačkih volonterskih programa 2018. 

Ova izložba predstavlja fotografsku, audio i video dokumentaciju volonterskih programa koje su provodile udruge i ustanove, no i otvorenu platformu za prezentaciju aktivnog volonterskog djelovanja na području grada Siska tijekom 2018. godine. Ovim programom galerijski prostor postaje prostor informiranja, razmjene iskustva te izvedbeni prostor na onoj komunikacijsko-prezentacijskoj razini koja ima za cilj ukazati na potencijale aktivnosti koja izravno utječe na doprinose zajednici, tj. cijelom društvu u širem kontekstu, a to je u ovom slučaju volonterstvo. 

Volontiranje zauzima sve važniju ulogu u suvremenom društvu: od izravnog utjecaja na osnaživanje pojedinaca i time široki spektar doprinosa u ekonomskom i društvenom razvoju zajednice do izuzetno važnog potencijala, a to je onaj kohezivni. Realizacijom ovog programa i ovakvog oblika suradnje želimo ukazati i dati svojevrsnu podršku činjenici da je upravo volontiranje jedan od najvažnijih resursa za provođenje društvenih promjena. 

Umjetnički programi koje provodi Gradska galerija Striegl imaju predznak aktivnog djelovanja u javnom prostoru s tendencijom što vidljivijeg aktivističkog djelovanja i podupiranju oblika društvenog rada unutar i sa zajednicom. Kada se raspravlja o ulozi umjetnosti u pokretanju društvenih promjena, postoje dva opća pristupa: perspektiva umjetnika koji žele pridonijeti društvenim promjenama i perspektiva posrednika u provođenju društvenih promjena koji žele iskoristiti umjetnost za unapređenje ovih aktivnosti.

Ovom izložbom želimo ukazati na važnost upravo ove druge perspektive kao i na važnost i nužnost preklapanja ovih pristupa. Također, želimo ukazati na mogućnosti širenja volonterske mreže i sadržajnih oblika volonterskog djelovanja u polju kulture/umjetnosti kao sadašnji i budući poticatelj kulture volontiranja.

Fotografije kao i video zapisi te osobne priče volontera u kontekstu ove izložbe oblik su promocije volonterstva te njegovog prepoznavanja kao jednog od procesa u građanskom društvu koji potiče razvoj aktivizma, osviještenosti, solidarnosti i tolerancije u društvu kojemu je to nužno potrebno, a sve s ciljem stvaranja kvalitetnog i pozitivnog životnog okruženja.
 
16/07/2019 u 20,00h u Gradskoj galeriji Striegl
  
(Alma Trauber)
14. 7. 2019.