U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu učenici Srednje škole – Centar za odgoj i obrazovanje postavili su reciklirani bor i prigodne reciklirane rukotvorine nastale u okviru rada u Učeničkoj zadruzi DAR-MAR. 
Radovi polaznika ove učeničke zadruge Srednje škole – Centar za odgoj i obrazovanje mogu se pogledati i preuzeti uz donaciju u malom predvorju NSK do 6. siječnja 2019. godine. Donacije će biti predane ovoj zagrebačkoj školi u kojoj se obrazuje 165 učenika s teškoćama u razvoju.    

Donacijsku izložbu organiziraju Radna grupa za zelene knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva (HKD), Odjel Zaštita i pohrana Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Podružnica Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu kako bi senzibilizirali javnost na prihvaćanje mladih s teškoćama u razvoju, proširili svijest o njihovih kreativnim sposobnostima i potencijalima, osobito u području zaštite okoliša. Izložba se održava u okviru projekta Zelena knjižnica za Zelenu Hrvatsku. 

U srednjoj školi – Centar za odgoj i obrazovanje ponosni su na velik broj izvannastavnih aktivnosti, osobito na rad Učeničke zadruge DAR-MAR koja uspješno djeluje od 2006. godine s ciljem razvijanja kreativnosti, radnih navika i specifičnih interesa učenika kao i primjenu stečenih znanja. Zadruga okuplja velik broj darovitih učenika škole, a poseban naglasak stavlja na izradu recikliranih proizvoda te razvijanje i njegovanje svijesti svojih polaznika o ekologiji.    

(Maja Priselac)

1. 1. 2018.