Ovogodišnji festival Nebo održat će se 15. i 16. listopada u prostorima Teatra itd.
Kako uvijek nastojimo pružiti uvid u recentnu ponudu glazbe svijeta ove će godine nastupiti dvojac iz BiH Arkul sa sefardskim pjesmama, Dražen Franolić na oudu i Kamenko Ćulap na udaraljkama putujući kroz drevni istok, međimurski orijentirana Komedija iz Čakovca i Cinkuši iz Vrapča.
 
Drugi dio festivala održat će se 21. prosinca kada sa Sardinije dolaze legendarni Tenores di Neoneli. Poseban način pjevanja sa Sardinije zaštitio je  Unicef, a razne postave Tenoresa poznate su diljem svijeta. Nastup pjevača sa Sardinije Tenores di Neoneli na devetom Nebu jedinstven je koncertni doživljaj!

 P R O G R A M 
  
15. 10. 2010. - Teatar itd.
  • 20 h, velika dvorana
ARKUL, Sefardske pjesme, BiH
  • 21.30 h, polukružna dvorana
DRAŽEN FRANOLIĆ- Oud & KAMENKO ĆULAP – udaraljke, HR
  • 23 h, velika dvorana
            KOM3DIJA, world ethno rockabilly blues punk , HR


16. 10. 2010. - Teatar itd.
  • 21 h, velika dvorana
CINKUŠI, etno punk,  HR
  • 23 h, polukružna dvorana
FESTIVALSKI SESSION