Urban Cult
Izložbe
marketing

Udruga UBU postavila park skulptura na Žumberku

U Sošicama, jednom od najvećih  i ujedno turistički najposjećenijih naselja u području  Parka prirode Žumberak, krajem 2010.g. izgrađen je i postavljen neobičan park skulptura – totema u sklopu projekta Park u parku. 
PUP je projekt koji organizira i provodi udruga UBU  (udruga bivših učenika ŠPUD-a), u suradnji sa Školom primjenjene umjetnosti i dizajna i Parkom prirode Žumberak -  Samoborsko gorje, a bit će  realiziran u partnerstvu sa projektom «Drvo je prvo»  čiji su nosioci Hrvatska gospodarska komora, Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnoga gospodarstva te Hrvatske šume.

Glavni je  cilj projekta Park u parku promicanje obrazovno – umjetničkog stvaralaštva unutar turističkog odredišta Parka prirode Žumberak kao i stvaranja jedne nove mikro – turističke lokacije koja spaja  radove mlade generacije umjetnika u nastajanju i netaknuta prirodna bogatstva.  

PUP se odvijao u 3 faze radionica “Park u parku” sa učenicima kiparskog i arhitektonskog odjela ŠPUD-a, a pod mentorstvom prof. Filipa Pintarića d.i.a., Bernarde Cesar aps. arh. i kipara Miroslava Sabolića.  

Prva faza je bila upoznavanje sa idejom i parametrima bitnim za njezino ostvarenje, koja se odvijala  kroz predavanja i rasprave na teme: etnološkog porijekla, tradicije i značaja drvenih totema i primijenjenih drvenih skulptura u hrvatskoj povijesti; ekologije i održivosti šuma i šumskog svijeta;  značaja drveta kao građevnog materijala u Hrvatskoj te vjerovanja o drveću u Hrvata.

Tijekom prve faze pribavljalo se drvo i obilazile su se lokacije budućeg parka. Druga faza je obuhvaćala izradu samih skulptura kroz radionice i nastavni program, uz povremeno organiziranje diskusija i valorizaciju postignuća u suradnji sa profesorima i ŠPUD-om. U trećoj  fazi provodio se postav skulptura na planirano mjesto, poštujući ekološke odrednice (upotreba isključivo neštetnih prirodnih materijala).
«Mladi autori (učenici ŠPUD-a) postavljeni su u poziciju da propituju svoj odnos prema vlastitoj umjetnosti i odnos sa potencijalnim promatračem djela. Radionica kroz drvo kao materijal ustvari povezuje umjetnost i prirodu kroz ritual uzimanja i vraćanja prirodi, istovremeno sa težnjom da se pročisti odnos prema umjetnosti kod mladih autora, odnosno da se čin kreacije i izlaganja distancira od očekivanja i kritike publike, te da se proces stvaranja umjetničkog djela osvijesti kao cilj umjetničkog djelovanja» ističe njihov profesor Filip Pintarić,  ujedno i predsjednik udruge UBU. 

Između 12 skulptura izrađenih od drveta (javora, jasena i hrasta) posječenog u neposrednoj (legalnoj) blizini koje stvaraju mikroprostor namjenjen žiteljima šume i ljubiteljima prirode, ovih su dana članovi udruge UBU zasadili sadnice hrasta i jasena. Time projekt «Park u parku» ulazi u samu završnicu, a pripreme za otvorenje su u tijeku.   
«Sve faze projekta su dokumentirane i objavljene u popratnoj publikaciji koja obuhvaća detaljno razrađen koncept, predavanja, fotodokumentaciju cijele radionice, poziciju lokaliteta, koja će biti predstavljena prilikom svečanog otvorenja Parka u parku , u proljeće 2011. U pripremi je i prezentacijska izložba  arhiviranog materijala i bilježenja procesa projekta, a bit će postavljena u Salonu Izidor Kršnjavi, na jesen ove godine», pojasnila je voditeljica projekta «Park u parku», Bernarda Cesar, dopredsjednica Udruge.

Svi članovi Udruge UBU bivši su učenici Škole primijenjene umjetnosti i dizajna koji su svoje školovanje nastavili na fakultetima arhitekture, dizajna ili na likovnim akademijama. U suradnji sa ostalim bivšim učenicima, danas poznatim profesorima škole i javnog kulturnog života Hrvatske, kreću u jednu suradnju na još višoj stepenici odnosa pojedinca i umjetnosti, kolektiva i umjetnosti propitkujući vlastitu stručnost u novim dugoročnim projektima Udruge.   

Ivanka Bičak
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble