Urban Cult
Izložbe
marketing

Natječaj za izlaganje u "Galeriji Događanja" u 2012. g.

Kulturni centar Peščenica objavljuje natječaj za izlaganje u "Galeriji Događanja" u 2012. g.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi vizualnim umjetnicima s područja RH.  

Prijava treba sadržavati:  
- opis projekta, (maksimum jedna kartica teksta)
- vizualne materijale koji se predlaži za izlaganje (jpg)
- životopis
- popis dosadašnjih izložbi
- kontakt  

Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.
 

Prijave se mogu slati poštom na adresu:
Kulturni centar Peščenica
(za natječaj - "Galerija događanja")
Ivanićgradska 41a
10000 Zagreb
(svi materijali dostavljaju se u digitalnom odliku, na CD-u)  
ili na E-mail: galerija@kcpescenica.hr    

Prijave slati najkasnije do  5. lipnja 2011. g.      
O rezultatima selekcije kandidati  će biti obaviješteni putem e-maila.    
Kontakt osoba Anja Planinčić/ 01 23 03 122 ili anja.planincic@kcpescenica.hr
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble