Urban Cult
Izložbe
marketing

Impresivni ciklus crteža Gorana Petrača

Akademski slikar Goran Petrač istaknuto je ime suvremene hrvatske likovne produkcije, autor je niza dojmljivih ciklusa, izlagao je mnogim samostalnim izložbama u domovini i svijetu.
Nedavno je prezentirao dio kompleksnog ciklusa  slikarskih crteža uljanom bojom na kunstdrucku kombiniranom tehnikom.   

Najnovije radove slikar opisuje kao „ Kovitlac linija i ploha,strukture i namaza,tankog i postotnog,utisnutog i otisnutog te grebanog i ponovo nanošenog sloja boje, crtež,samostalna i primarna forma koja može biti polazište za kompoziciju slike.“   

I dodaje:“Crteži posljednjeg ciklusa,ekspresijom i gestualnošću pobuđuju slobodnu formu. Plove ka apstraktnom u nekim naletima i sadrže potrebu dubljeg vizualnog i misaonog poniranja jer ne sadrže dominantnu pojavnost motiva pejsaža.“   

O svojim planovim Petrač kaže:“Izložiti u dobrom prostoru koji može primiti značajnu količinu radova,selekcionirani kvalitetno, oko 150 crteža, 71 cm x 101 cm. Govorim o Zagrebu. U svibnju se veselim izložbi u HDLU,Varaždin,, Maloj retrospektivi u Muzeju Međimurja u Čakovcu i Izložbi sakralnih motiva u Štrigovi, Sv. Jeronimu.“   

Uvijek kada pišem o opusu Gorana Petrača, volim istaknuti posebnost njegovih motiva, riječ je o stvarno nestvarnom svijetu ili o autorovom dodiru tanke linije između jave i sna, o vrlo uskom pojasu koji razgraničuje ali istodobno i spaja dva svijeta.   

Valja također istaknuti vibrantnu energiju koja prodire iz svih pravaca i nestaje u daljini ,da bi se ubrzo vratila u novom krugu gibanja.   Njezina nazočnost jest zaštitni znak cjelokupnog opusa Gorana Petrača, ključni, neodvojivi dio.   

Petrač je autor koga karakterizira iznimna vitalnost, svježina izričaja, snažna gesatualnost i naravno,kontinuirani rad, svakodnevno suočavanje s prijetećom bjelinom platna ili papira.                                       

(Miroslav Pelikan)
23. 2. 2021. 
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble