Urban Cult
Izložbe
marketing

Nova energija suvremene hrvatske likovne umjetnosti

Svakako, jedan od najistaknutijih mladih agilnih likovnih stvaratelja jest Petar Popijač, akademski kipar i doktor umjetnosti. Doktorirao je u klasi prof. Petra Barišića. Njegov nesvakidašnji opus odlikuje iznimna energija, fokusiranje na posve nove motive i mogućnosti umjetničkog izražavanja.
"Formativnost oblika modelirane skulpture u neutralnoj plovnosti podmorja",naslov je disertacije
- Doktorirao sam 17.11.2020. na ALU. Ovdje istražujem mogućnosti odstupanja od statike u kiparskom postupku modeliranjem forme u uvjetima koji simuliraju bestežinsko stanje. Materijal s kojim radim je dvo-komponentni epoxy kit "AquaMend", firme "Polymeric systems inc", namijenjen uporabi pod vodom, koji se može modelirati oko 40 min a zatim postaje krut i čvrst te trajno zadržava oblik.   

Bila je potrebna i posebna priprema.  
- Za potrebe istraživanja zamolio sam Firmu da materijal dizajniraju tako da bude jednako težak kao morska voda (specifična težina 1,03g/cm kubičnm) kako bi materijal u morskoj vodi postigao stanje neutralne plovnosti ili hidrostatički equilibrium tj. da uronjeno tijelo prividno levitira u tekućem mediju kao da je u bestežinskom stanju.   

Kako se odvija modeliranje? 
- Modeliranje se odvija tijekom zarona s ronilačkom opremom kako bi na taj način i ja također kao i materijal bio izvan doticaja sa fiksnim uporištem i doslijedno se približio situaciji modeliranja u bestežinskom stanju. Ovdje se materijal ne deformira pod vlastitom težinom materije te je moguće razvijati kiparsku formu prema slobodnom nahođenju.     

Motivi? 
Motiv koji skulpture tematiziraju su "Kozmička stabla" jer levitiraju u svom okruženju bez uporišta isto kao i sav Univerzum koji ne "počiva" ni na čemu već je uporište sam sebi.   

Posebnosti ovoga ciklusa. 
Kiparska forma koja proizlazi iz ove metode rada poprima "antigravitoprizmične" karakteristike (rast forme neovisno o sili gravitacije) a također su oslobođene sve vizure na kip a postament nije više potreban pri izlaganju kipa kao ni klasične metode stabiliziranja kiparskog materijala pri izvedbi prostorno razvedene kiparske forme.                                                      

Miroslav Pelikan
25. 01. 2021.  
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble