Urban Cult
Izložbe
marketing

Isprepleteno crno Mladena Žunjića

Aktivno stvarajući paralelno niz ciklusa, koji se ponegdje dodiruju a katkada su i posve udaljeni ili imaju stanovite sličnosti ili poticajne točke, slikar Mladen Žunjić neprekidno eksperimentira, na značajnom broju slika, u akrilu i ulju na formatima velikog formata, većinom od jednog metra na više, tražeći imaginarno djelo, koje se svakim danom sve više uobličuje, definira i izgleda bliže, dohvatljivije.
Najnoviji ciklus Mladena Žunjića nosi posve jednostavni naslov Isprepleteno crno,naslov koji međutim, upućuju na iznimnu složenost odabira motiva i specifičnom autorskom pristupu kroz realizaciju ideje.   

Ovaj je ciklus zanimljiv je  i po tome što u njemu opažamo natruhe više ranijih uspjelih nizova slika, od varijacija na Pollocka, figuralnih kompozicija do limitiranog volumena crnog.   

Gdjegod se te uočljive natruhe u boji i motivu međusobno prelamaju ili nadopunjuju ili pak djelomično određuju karakter.   

Žunjić namjerno suočava vlastite ideje, jednu s drugom, jednako tako i motive i boje, odmjeravajući ih, bez imalo sentimenta u istinskoj potrazi, nastojeći osjetiti skrivenu supremaciju.   

Novi ciklus slikara Mladena Žunjića jednako je uzbudljiv i zanimljiv kao i niz slika koje smo vidjeli prije,dinamičan je, prepun energije.   

Slike ovoga slikara zorno pokazuju mukotrpu i napornu plovidbu, poput  brodskog dnevnika.    

Ciklus Isprepleteno crno Mladena Žunjića sugestivni je dio kompleksnog opusa snažnog kolorizma.                                                    

(Miroslav Pelikan)
17. 11. 2020. 
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble