Urban Cult
Književnost
marketing

Objavljen natječaj Hrvatskog sabora kulture

Hrvatski sabor kulture objavio je KNJIŽEVNI NATJEČAJ 2020. za 39. Susret hrvatskih zavičajnih književnika koji će biti održan 27. lipnja 2020. u Zagrebu. 
Na Susretu će biti predstavljena najbolja književna ostvarenja hrvatskih zavičajnih književnika prema odluci Prosudbenog povjerenstva sastavljenog od istaknutih hrvatskih književnika, a autorima najboljih poetskih, proznih i dramskih radova na Susretu će biti dodijeljene plakete Hrvatskog sabora kulture. Rok za slanje radova je 6. travnja 2020.
Književni natječaj i Susret bit će realizirani uz materijalnu potporu Ministarstva kulture RH.

PRIJAVE NA NATJEČAJ I PRAVO SUDJELOVANJA
 
• na Natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani stariji od 15 godina, osim članova Društva hrvatskih književnika ili Hrvatskog društva pisaca, koji su ČLANOVI HSK-a (učlanjeni u HSK kao fizičke osobe ili su u članstvu udruga članica HSK-a) te NE-članovi HSK-a koji uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 50,00 kn.
• na Natječaj se primaju poetski, prozni i dramski radovi na sva tri hrvatska narječja: kajkavsko, čakavsko i štokavsko.
• autori poetskih radova na Natječaj mogu poslati do 5 pjesama, poema ili ostalih poetskih oblika.
• autori proznih radova na Natječaj mogu poslati 1 prozni rad (pripovijetku ili novelu, putopis, esej, ulomak romana ili drugi prozni oblik) do 10 A4 stranica.
• autori dramskih tekstova na Natječaj mogu poslati jedan rad u cijelosti, bez ograničenja stranica, a rad treba biti napisan prema formalnim zahtjevima drame. Upute za pisanje dramskih tekstova s primjerom dostupne su na web stranici HSK-a: www.hrsk.hr
• jedan autor na Natječaj može poslati radove u sve tri kategorije.
• radovi koji se šalju na Natječaj ne smiju biti prethodno objavljeni, a dramski tekstovi ni objavljeni ni uprizoreni (do objave rezultata Natječaja).
• radovi iz područja stvaralaštva za djecu ne ulaze u konkurenciju Natječaja
• svi radovi trebaju biti napisani osobnim računalom ili strojopisom, vlastoručno potpisani i ne vraćaju se autorima poslije vrednovanja.
• sve radove potrebno je poslati poštom u 3 primjerka na adresu: Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom za književni natječaj, najkasnije do 6. travnja 2020.
 
Više informacija o natječaju, Susretu i učlanjenju u Hrvatski sabor kulture pronađite na web stranici Hrvatskog sabora kulture www.hrsk.hr

(Urban Cult)
7. 3. 2020. 
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble