Urban Cult
Književnost
marketing

Držićev Ja i Drugi

U biblioteci Rotulus Universitas upravo je objavljena knjiga Mia Đikić ''Držićev Ja i Drugi'' – etnička drugost i grotesknost u dramskom djelu Marina Držića.
U knjizi Držićev Ja i Drugi Mia Đikić analizira povezanost grotesknosti s dvama odnosima: Ja – Drugi (etnički) i nazbilj – nahvao. Upravo propitivanje tih odnosa unosi u analizirana dramska djela groteskne elemente, motive, opise, likove i situacije: u prvom slučaju stvarajući smiješan učinak toga fenomena, a u drugom učinak jeze. Autorica pokazuje da je u prvom odnosu groteskno neraskidivo povezano s parodijskim, ironijskim i farsičnim, dok u drugom odnosu strašan učinak grotesknog vodi društvenoj satiri. 

Propitivanju odnosa Ja i etničkog Drugog, kao dominantne drugosti u Držićevu dramskom opusu, prethodi problematiziranje samog pojma identiteta, a time i odnosa teksta i konteksta, odnosno dramskih i izvandramskih identiteta te s njima povezanih mogućnosti odmaka od kolektivnih (stereotipnih) identiteta i izlaženja iz granica žanra – pastorala i komedija. Odnos Ja i Drugog autorica uspostavlja na temelju manjih ili većih razlika u nekoliko zadanih kriterija, iz čega proizlazi nekoliko stupnjeva bližih i daljih drugosti. Smiješan učinak grotesknog povezan je tako s etničkim humorom, koji postoji unutar određene zajednice odnosno konteksta. Kulturni stereotipi, koji su nužan preduvjet etničkog humora, uspostavljaju stereotipne razine životinjskog, ljudskog i božanskog u društvu, kao i odnose visokog i niskog.   

Mia Đikić rođena je 1985. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te ruski jezik i književnost 2008. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirala s tezom u kojoj propituje postojanje i svrhu etničke drugosti u dramskim djelima Marina Držića. Od 2005. do 2007. godine sudjelovala je u znanstveno–umjetničkom projektu Lukrecija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2008. dobila je Posebnu rektorovu nagradu za izvedbu drame Lukrecija s istoimenom amaterskom glumačkom družinom, kao i Nagradu za najbolju predstavu na 48. festivalu kazališnih amatera u Kastvu. Od 2009. godine zaposlena je u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske. Članica je Hrvatskoga filološkog društva. Područja su njezina interesa povijest i teorija renesansne drame i kazališta, prije svega dubrovačke renesansne komedije.


(Urban Cult)
7. 11. 2019. 
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble