Urban Cult
Izložbe
marketing

Razgovor sa akademskim slikarom Rankom Ajdinovićem

Nedavno se karlovački umjetnik Ranko Ajdinović, slikar sa značajnim iskustvom i brojnim samostalnim izložbama, pridružio formalno akademski obrazovanim slikarima. Diplomirao je na ALU u Ljubljani.
Što je bila tema diplomskog? 
- Tema diplomskog rada  (teorijskog) bila je "Beskonačnost pokreta", u kojem sam prikazao kako je potreba za prikazivanjem pokreta utjecala na razvoj slikarstva u 20. st.   

Uz rad na diplomskom aktivno ste radili i na ciklusu koji se bavi pokretom. 
- Kroz diplomski rad paralelno sam radio i na seriji likovnih radova kroz koje tematiziram pokret. Kako mi je cilj bio pomicanje vlastitih granica tako sam napravio nešto potpuno novo i drugačije od dosadašnjeg opusa. Napravio sam trodimenzionalne slike sa vizualno kinetičkim efektom koje potiču promatrača na interakciju na način da i gledalac sam čini fizički pokret u promatranju slika, kako bi vidio stvarno kretanje unutar slike.   

Približite čitateljim bit ovih radova. 
- Na trodimenzionalnoj površini naslikano je više slika koje se prilikom promatranja iz različitih kuteva preklapaju i međusobno isprepliću te na taj način dolazi do mnoštva različitih varijacija u kompoziciji koje proizlaze iz jedne slike, nakon čega gledalac više nije pasivni promatrač, već aktivni sudionik u stvaralačkom procesu.                                                 
(Miroslav Pelikan)
20. 10. 2019. 
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble