Urban Cult
Izložbe
marketing

Otvorenje izložbe rezultata radioničke studije “Kamo bez dizajna?” u ZgForumu

U utorak 10. rujna 2019. u 18 sati u ZgForumu, Gajeva 27, otvara se izložba “Kamo bez dizajna?” autorica Ksenije Jurinec i Mirande Herceg. Izložba se organizira u sklopu projekta Centar oblikovanja svakodnevice, a njome se predstavljaju rezultati radioničke studije zagovaranja dizajna u nesvakodnevnoj svakodnevici kojom se promišljala signalistika, urbana oprema i mobilijar u zdravstvenim ustanovama, na primjeru najveće bolnice u Hrvatskoj; KBC Zagreb – Rebro. Izložba ostaje otvorena do 30. rujna.
Radionička studija zagovaranja dizajna u nesvakodnevnoj svakodnevici pod nazivom „Kamo bez dizajna?“ jedna je od programskih cjelina projekta „Centar oblikovanja svakodnevice“, a održana je kroz dvodnevnu radionicu. Iz teksta autorica izložbe: “Radionica je zasnovana na promišljanju ideje zagovaranja dizajna u nesvakodnev­noj svakodnevici. Jednom takvom nesva­kodnevnom svakodnevicom – boravak u zdravstvenoj ustanovi – bavili smo se u našem istraživačkom projektu. 

Cilj nam je bio potaknuti promišljanje signalistike, urbane opreme i mobilijara u najvećoj bolnici u Hrvatskoj kao doprinos kvalitetnoj brizi za pacijente, posjetitelje i zaposlenike. Istraživali smo kako ne­promišljeno oblikovana okolina, otežava funkcioniranje poslovanja i kako utječe na boravak pacijenata, posjetitelja i zaposle­nika u zdravstvenim ustanovama.

Problem opremanja javnog prostora sagledali smo u širem društvenom kontekstu propitivanjem mogućnosti razvoja proizvodnje i očuvanja dizajner­ske baštine opremanjem javnih prostora proizvodima dizajniranim i proizvedenim u Hrvatskoj. Istraživali smo mogućnost razvoja sustava signalistike i ulogu čovje­ka u tom sustavu.


Prvi dan radionice realiziran je kroz teren­sku radionicu koja je održana 5. lipnja na lokaciji KBC Zagreb – Rebro, Kišpatićeva 12, Zagreb. Sudionici radionice, predstavnici građana i partnerskih organizacija su, kroz obilazak bolničkog kompleksa, snalaženjem u prostoru prilikom traženja zadanog odjela i ispunjavanjem Ankete o zadovoljstvu ko­risnika oblikovanjem signalistike, opreme i prostora u zdravstvenim ustanovama, bi­lježili svoja opažanja i ocjenjivali postojeću signalistiku i opremu u čekaonicama, hod­nicima i eksterijeru bolničkog kompleksa.

Na studijskom dijelu radionice koji je odr­žan 18. lipnja u prostorijama Hrvatskog dizajnerskog društva, Boškovićeva 18, Zagreb, prezentiran je tijek iskustvene, istraživačke terenske radionice te rezul­tati provedene ankete. U raspravi koja je uslijedila, sudionici su iznosili svoja zapažanja, te pokazali jasan i kritički stav prema postojećoj opremi i sustavu signalistike u zdravstvenim ustanovama. U raspravi se diskutiralo i o ulozi čovjeka kao integralnog čimbenika u sustavu signalistike.

Anketa o zadovoljstvu korisnika obliko­vanjem signalistike, opreme i prostora u zdravstvenim ustanovama, koja je provedena među sudionicima radionice, distribuirana je članovima i zaposlenicima partnerskih organizacija, Hrvatskom strukovnom sindikatu medicinskih se­stara i medicinskih tehničara, liječnicima, studentima medicine i široj javnosti.” Temeljem dvodnevne radioničke studije koja je obuhvaćala terensko mapiranje, iskustveno istraživanje, analitičku dis­kusiju, raspravu te provedbom Ankete o zadovoljstvu korisnika oblikovanjem signalistike, opreme i prostora u zdrav­stvenim ustanovama, građani, struka i javni sektor zajedničkim sudjelovanjem u ovom projektu kreirali su relevantne za­ključke kojima se argumentirano ukazuje na nužnost dizajnerskog promišljanja u javnom prostoru, a koji se prezentiraju putem izložbe. 

Rezultati radioničke studije mogu poslu­žiti u razvoju budućih projekata signalisti­ke i opreme u sličnim javnim prostorima. Izložba je ujedno i model informiranja šire javnosti o ključnim vrijednostima di­zajna kao što su funkcionalno i kvalitetno oblikovanje životnog i radnog okoliša te o mogućnostima suradnje s dizajnerskom strukom.  

Izložba radioničke studije zagovaranja dizajna u nesvakodnevnoj svakodnevici “Kamo bez dizajna?“ održava se u ZgForumu, Gajeva 27, Zagreb, od 10. do 30. rujna 2019.   

Autorice i voditeljice radioničke studije, autorice teksta i izložbe: Miranda Herceg, Ksenija Jurinec

Sudionici radionice:
– predstavnici partnerskih organizacija: Zvonimir Bešlić (Bacači sjenki), Danijela Domljan (HDD), Damir Jukica (Grad Zagreb), Sanja Kirinić Jendrašinkin (HDD), Marija Perkec (ULUPUH), Matija Prica (MUO);
– predstavnici građana: Mario Aničić, Elena Cahun, Tesa Herceg, Luka Janković, Fran Jurinec, Luka Nikpalj, Nera Robek, Vanja Varga, Sara Zelić, Tajana Zver; – gost predavač na radionici: Damir Gamulin. Zahvala Danijeli Domljan i Vanji Vargi na pomoći u sastavljanju ankete te svim ispitanicima na odgovorima i sugestijama u anketi. Posebna zahvala prof. dr. sc. Anti Ćorušiću, prof. Ani Kruhak, mag. med. techn. Ani Ljubas i prim. dr. Milivoju Novaku na suradnji i podršci projekta, kao i ZgForumu i Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada na suradnji i ustupanju prostora za izložbu.

(Urban Cult)
7. 9. 2019. 
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble