Urban Cult
Književnost
marketing

Jasna Čapo: Dva doma

Knjiga Jasne Čapo o gastarbajterima i njihovim potomcima (transnacionalne generacije) plod je petnaestogodišnjeg istraživanja kvalitativnom metodologijom. Oba ta aspekta čine izuzetnu kvalitetu ove studije. 
Kulturnoantropološka metodologija omogućava pristup individualnim pričama i obiteljskim kontekstima — drugim riječima, pristup ljudima. Dugotrajnost istraživanja pak omogućuje uvid u dinamiku života. Gastarbajteri, koji su dosad najčešće figurirali u znanstvenoj literaturi kao statistički broj, a u popularnoj kulturi kao karikatura ili stereotip, u ovoj studiji su zbiljski ljudi u dugome životnome vijeku, sa svim dobrobitima i teškoćama, radostima i bolima odluke da odu raditi u inozemstvo. Kroz te živote prelamaju se političko-ekonomski i društveni trendovi koje autorica detaljno ispisuje, ali u središtu autoričine etnografije uvijek je čovjek, onaj koji te trendove živi, gradeći transnacionalni socijalni prostor. Njegova je pak glavna karakteristika uključivost — uključuje dvije države, dva doma i hibridne identitete koji uključuju i hrvatsko i njemačko. (Valentina Gulin Zrnić) Monografija Dva doma rezultat je autoričina dugogodišnjeg bavljenja migracijskim temama iz etnološke i kulturnoantropološke perspektive te svojevrsna kruna njezina dosadašnjega etnološkog rada. 

Kreativno osmišljenim metodološkim instrumentarijem u sklopu kvalitativne istraživačke paradigme, Jasna Čapo ekstrahira iz narativa svojih brojnih sugovornika ključne teme i koncepte koji su differentia specifica života i razmišljanja hrvatskih radnih migranata u Njemačkoj i njihovih potomaka ispisujući monumentalnu znanstvenu sagu o jednoj velikoj na-cionalnoj i transnacionalnoj temi: hrvatsko-njemačkome svagdanu i blagdanu. Odgovarajuće narativne analize i interpretacije argumentirano i virtuozno uklapa u interdisciplinarni okvir etnologije i kulturne antropologije, demografije i sociologije, političke, društvene i kulturne povijesti te povijesti znanosti. (Velimir Piškorec) Studija nudi dubinske uvide u kompleksnost migracijskih putanja, motiva, osobnih i obiteljskih sudbina iseljenika iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine koji su od 1960-ih naovamo mijenjali zavičajno, domaće i poznato podneblje s gospodarski prosperitetnijim i donekle socijalno sigurnijim njemačkim tržištem rada. 

Kroz longitudinalno istraživanje o životima onih koji su nekoć u očima bivšeg režima smatrani “radnicima na privremenom radu u inozemstvu”, autorica etnografski utemeljeno, analitički britko i spisateljski pitko, opisuje i analizira fenomen gastarbajterstva obogaćujući tako ne samo teorijski okvir u polju migracijskih studija, nego i empirijske uvide nužne za svako buduće istraživanje ove specifične teme. Unutar transnacionalne istraživačke paradigme autorica zadobiva i održava dugogodišnje povjerenje svojih brojnih kazivača, te analitički minuciozno rekonstruira mitove, narative i ideologeme o njihovoj privremenosti, povratku i (re)migraciji, a potom prezentira zaključke koji potiču na razmišljanje o životu i identitetima migranata i njihovih potomaka, posebice o dinamičnim procesima njihova uključivanja u društvo, bivanja, vezanosti i pripadanja, dvodomnosti i učestale mobilnosti u transnacionalnom socijalnom prostoru. (Drago Župarić-Iljić)Fotografija na omotu: Mladen Tudor
  
Jasna Čapo rođena je 1961. u Zagrebu, živi u Zagrebu, gdje je na Filozofskom fakultetu diplomirala etnologiju i francuski jezik s književnošću. Završila je poslijediplomski studij iz antropologije i demografije na University of California, Berkeley, gdje je doktorirala 1990. Znanstvena je savjetnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku i redovna profesorica na Hrvatskim studijama Sveučilišta u Zagrebu. Predavala je i na sveučilištima u inozemstvu. Urednica je časopisa Narodna umjetnost. Hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku i članica međunarodnog izdavačkog odbora više stranih časopisa. Dobitnica je američkih, francuske i austrijske stipendije za znanstveno–istraživačko usavršavanje, te stipendije njemačke zaklade Alexander von Humboldt. Koautorica je sveučilišnog udžbenika Etnografija. Svagdan i blagdan hrvatskoga puka, nagrađenog Državnom nagradom za znanost 1998. Autorica je knjiga Vlastelinstvo Cernik (1991), Hrvatski uskrsni običaji (1997) i Srijemski Hrvati (2002) te suurednica zbornika Kroatische Volkskunde/Ethnologie in den Neunzigern (2001) i Etnologija bliskoga (2007). Sadašnji interesi obuhvaćaju istraživanje hrvatske ekonomske migracije u Njemačkoj.   

(Urban Cult)
29. 6. 2019. 
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble