Urban Cult
Izložbe
marketing

Serija portreta Ive Kajzera

Riječki slikar Ivo Kajzer vrlo je ugledni hiperrealist, autor je vrlo opsežnog opusa, marina, mora, brodova, ženskih figura ali i niza portreta ljudi iz svakodnevnog života, njegovih prijatelja i poznanika.
Taj niz hiperrealstičnih portreta izveden u ulju na srednjim i većim formatima platna,muškaraca, žena, mladića sa psom, dječaka, osobito je zanimljiv jer je slikar unio u svoje viđenje blago naznačene naturalističke elemente dajući na taj način slikama malo drugačije značenje jer to nije više ona ista lica kao na fotografiji, to su lica koja govore,emaniraju raspoloženje, malo su drugačija, dublja, složenija, zamršenija.   

Portret je naravno, najteža slikarska kategorija jer umjetnik mora uroniti preko lica i tijela u skrivenu unutarnjost i zabilježiti je na platnu, u crtežu, u akrilu...mora stvori svoj doživljaj i svoje viđenje osobe.    

Zanimljiv je i Kajzerov odabir portretiranih lica i njihovih gesta.   

Kajzer je i s ovim nizom intrigantnih  portreta pokazao koliko mu umjetnost znači i koliko on osobno može doprinijeti suvremenim likovnim gibanjima.   

Često doživljavamo hiperrealizam kao uljepšanu stvarnost, kao irealnu realnost, dok su Kajzerove slike ipak nešto drugo.   

Kajzer je vješto upotrebio hiperrealizam kao mogućnost isticanje i iskazivanja osobnog pogleda kako na svijet,tako i na osobe koje je portretirao, na svoj, vrlo osobeni slikarski način.   

Njegove su slike samo naizgled hiperrealističke, one su izazovne.
                                                              
(Miroslav Pelikan)
11. 6. 2019.
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble