Urban Cult
Glazba
marketing

Objavljen novi album projekta Eikonoise u digitalnom obliku

Ako je riječ ”glazba” sveta i rezervirana za instrumente 18. i 19. stoljeća, možemo je zamijeniti puno značajnijimpojmom: ORGANIZACIJA ZVUKA. (J. Cage)
Immanens je konceptualni naziv debitantskog albuma projekta Eikonoise. Album obuhvaća ciklus od 19 kompozicijanastalih u rasponu od petnaestak godina, kao produkt višegodišnje suradnje umjetnika iz različitih područja muzičkog ivizualnog izraza. U odabiru naziva Immanens, koji objedinjuje 19. zasebnih cjelina, očituje se ono nešto stilskineodredivo, specifično, samosvojno, unikatno, originalno i neponovljivo.Imanentno je u svojem značenju urođeno, unutrašnje, neodvojivo; koje je u samoj stvari, u njezinoj naravi, a to je uovom slučaju ono zvukovno, imanentnost zvuka. Zvuk kao osjet raznolikosti, kao forma koja se oblikuje, utjelovljenjesile, neprekinute radnje, zvuk kao neuhvatljivost alikvotne i dinamičke strukture tonova. 

Immanens u svojoj težnjiprema otvorenosti samog djela, raznolikosti i slojevitosti zvukovnog oblikovanja ne upada u šablonu današnjihhibridnih muzičkih okvira. Stoga je album teško smjestiti u bilo kakav jasan stil u smislu glazbenih žanrova, jer usvojem pristupu prvenstveno odabire sam zvuk kao izraz, u svojoj neposrednosti i prezentnosti, kao glavni element, kaoparadigmu, jedinstveni poticaj i izazov, početak i kraj oblikovnog procesa. Takav pristup podsjeća i vodi premaeksperimentalnom načinu rada i istraživanja, ali umjereno i u granicama eksperimenta koji ne postaje samome sebisvrhom.

Neophodno je spomenuti afinitete na kojima se od samih početaka gradila estetika Eikonoise-a i koji najneposrednijeopisuju neke od stvaralačkih principa i načela oblikovanja, a to su: Brian Eno i negov ambijentalni koncept, kolažiranje,minimalizam i faktor slučajnosti; Arvo Pärt i ekstremna redukcija zvukovnog materijala, duboka produhovljenost,bezvremenska ljepota, sakralni minimalizam, duhovna moć i “ljubav za svaku notu”; Steve Reich s tehnikom nježnihfaznih pomaka, hipnotičkim ponavljanjem ritamskih uzoraka, naglašenim meditativnim ozračjem i jednostavnošću, podgeslom svih minimalista “više je manje, manje je više”. Minimalizam i grafičke notacije Johna Cagea, ritmičkestrukture Igora Stravinskog, 

“Intonarumori” i razne dekonstrukcije klasičnih instrumenata Luigija Russola, sakupljanjei propitivanje potencijalnih muzičkih vrijednosti konkretnih zvukova snimanjem na magnetofonsku vrpcu PierreaSchaeffera i općenito temeljne promjene umjetničkih praksi koje donose brojni avangardni stilovi 20. stoljeća uproširenim umjetničkim aktivnostima na tehničkom i estetskom polju, prelaženjima granica harmonične i kanoniziraneglazbe. Neizostavno je stvaralaštvo i utjecaj suvremenih umjetnika skandinavskog zvuka a to su: Eivind Aarset, NilsPetter Molvær, Bugge Wesseltoft, Jan Bang, Arve Henriksen, Erland Dahlen, i dr.Immanens je zvuk u svojoj imanentnoj pojavnosti i apsolutnosti forme, izdvojen iz onoga svakodnevnog isamorazumljivog, koji nam otvara mogućnosti da stvaramo nova iskustva koja nisu već prefigurirana u uobičajenome ipoznatome.

Eikonoise je kolaž, organizacija, montaža, rez, trenutak; realnost svedena na trenutak koja prebiva između dva ništavila,samoća, trenutačna odluka, izvornost, neponovljivost, neuhvatljivost. Eikonoise u svojem izrazu teži izvornosti, slučaju,originalnosti, unikatnosti, samosvojnosti i neponovljivosti izraza. Boja i zvuk dva su elementa u svojoj neuhvatljivosti,dijalektika vidljivoga i čujnoga, dva počela, izvora energije nešto što nam uvijek bježi i nestaje. Eikonoise se oslanja nasvoje lokalno vrijeme, zatvara se u svoje vlastito intimno trajanje, samoću, intimnost svijesti. To je samotna meditacija,jer svijest posjeduje nepomičnost izdvojenog trenutka jednom kad smo je dosegnuli u samotnoj meditaciji (G.Bachelard), i trenutak u svojoj intuitivnoj neovisnosti. Posve diskontinuirano svojstvo vremena, jer ništavilo je jedinikontinuitet, i trenutak u apsolutnom smislu sveden na točku. Melodija dobiva smisao jedino raznolikošću svojihzvukova, jer zvuk kao osjetljiva materija u svojoj unutarnjosti posjeduje raznolik život, on se neprestano mijenja, jerosjet je raznolikost i jedino ga pamćenje čini jednoobraznim. (G. Bachelard) Bojan Miljančić

10. 1. 2019. 
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble