Urban Cult
Književnost
marketing

Predstavljanje knjige Suzane Marjanić „Topoi umjetnosti performansa – Lokalna vizura“

U petak 9. ožujka 2018. s početkom u 19 sati u Orisu - Kući arhitekture održat će se promocija knjige Topoi umjetnosti performansa - Lokalna vizura autorice Suzane Marjanić. Knjigu, koju su zajednički objavili Hrvatska sekcija AICA-e i izdavačka kuća Durieux, će predstaviti autorica Suzana Marjanić, urednik knjige Marko Golub te likovni kritičari Branko Franceschi i Silva Kalčić
Autorica knjige Topoi umjetnosti performansa. Lokalna vizura, Suzana Marjanić, tijekom posljednjih petnaestak godina prometnula se u najvažniju istraživačicu, kroničarku i promotoricu umjetničke prakse performansa u Hrvatskoj, o čemu svjedoče stotine marljivo ispisanih članaka i intervjua s većinom njenih živućih protagonista, kao i iznimno vrijedno djelo Kronotop hrvatskog performansa: od Travelera do danas (2014.) koje na jednom mjestu okuplja svu tu golemu količinu saznanja o ovom bitnom umjetničkom mediju 20. i 21. stoljeća. Izdanje koju držite u rukama sadržajno je i organizacijski drukčija knjiga – mnogi od tekstova sadržanih u njoj pisani su i objavljivani nakon dovršetka Kronotopa, a fokusiraju se na određene teme prisutne u umjetnosti performansa ili pak promatraju djela performansa u odnosu na druge žanrove i kontekste izvan ili na rubu onog što konvencionalno označavamo pojmom vizualne umjetnosti. 

Autorica tako suvereno ulazi u analizu isprepletenosti performansa i eksperimentalne i pop glazbe, izvedbene umjetnosti, feminističkog i ekološkog aktivizma, borbe za prava životinja, ljudskih prava, pa i pojava poput terorizma, izbjegličke krize te drugih ključnih političkih i društvenih pitanja našeg vremena. Takva tematska inkluzivnost i otvorenost ne samo što je temeljna za razumijevanje prakse umjetničkog performansa nego nas suočava s daleko širim i uzbudljivijim horizontom umjetnosti performansa od onog na koji smo pripremljeni. Da bi nam se otvorio, taj horizont traži i u Suzani Marjanić nalazi sistematičnu i pedantnu istraživačicu, nadasve organiziranu autoricu i konačno – iznimno vještu pripovjedačicu koja će pomoći da se umjetnička praksa čije su manifestacije nerijetko efemerne i suprotstavljene komodifikaciji, ne samo prikladno zabilježi nego i oživi pred čitateljima. (Marko Golub)
 
Više o autorici:
Suzana Marjanić zaposlena je kao znanstvena savjetnica u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu gdje ostvaruje interese za teorije mita i rituala, kulturnu animalistiku te izvedbene studije. Objavila je dvije knjige – Glasovi “Davnih dana”: transgresije svjetova u Krležinim zapisima 1914–1921/22. (2005.) i Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas (2014.) te suuredila pet zbornika radova. Za knjigu Kronotop hrvatskoga performansa: od Travelera do danas dobitnica je Godišnje nagrade Hrvatske sekcije AICA i Državne nagrade za znanost. Članica je uredništva časopisa Treća: časopis Centra za ženske studije, dvotjednika Zarez (do njegova gašenja) i časopisa Narodna umjetnost.

(Martina Ivančić)
6. 3. 2018. 
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble