Urban Cult
Izložbe
marketing

Vanja Brdar Mustapić "Što je danas preostalo od Richerovih interijera?"

Predavanje "Što je danas preostalo od Richerovih interijera?" Vanje Brdara Mustapića koje će se održati u srijedu 15. 11. 2017. u 17 sati u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
Vanja Brdar Mustapić, Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb: Što je danas preostalo od Richerovih interijera? 

Važan dio raznovrsnog praktičnog i teorijskog rada arhitekta Vjenceslava Richtera  čini i unutrašnje uređenje, uključujući dizajn opreme, u prvom redu namještaja i rasvjetnih tijela. Taj segment njegova opusa vezan je dijelom za arhitektonske projekte u kojima je sudjelovao samostalno ili u suradnji s drugim autorima, ali i za preuređenje već postojećih interijera. Stoga temu možemo pratiti od njegovih projekata sajamskih paviljona i djelovanja  u grupi Exat 51, muzejskih postava, preko uređenja državnih i republičkih institucija (Vila Zagorje) do gradskih prostora javne namjene u najužem centru grada Zagreba (knjižare Naprijed i Znanje, prodavaonica Jugoton, knjižnica i čitaonica „Bogdan Ogrizović“…). 

No, svakako je interijerska tema preuređenja zagrebačkih kavana doživjela najviše polemika i kritika: u egzatovskim godinama preuređenje Ritz bara bilo je popraćeno poznatom polemikom oko apstraktne umjetnosti, dok su sedamdesete obilježile negativne kritike Richterove adaptacije Kazališne kavane i kavane Corso. U uvodnom dijelu Vanja Brdar Mustapić prezentirat će analizu spomenutih realizacija u kontekstu Richterove dosljedne primjene principa sinteze, njegova vlastita izričaja, ali i karakteristika koje su slijedile stilske promjene kroz desetljeća: to je temelj za potvrdu pozitivno ocijenjenih radova, a također i za objektivno sagledavanje kritiziranih preuređenja. 

Nadalje, u kontekstu fragmentarne sačuvanosti interijerskog i dizajnerskog Richterova opusa (ali i drugih autora), bit će postavljena, uz ono naslovno, sljedeća problemska pitanja: Jesmo li osviješteni o baštinskoj dimenziji suvremene dizajnersko-interijerske produkcije? Možemo li potvrditi već postojeću hipotezu da je sakupljanje i arhiviranje bitno u suprotnosti i izvan interesa modernističkih teoretičara i praktičara u njihovu aktivističkom stavu i koncentriranosti na sadašnjost i budućnost? I koliko je ona primjenjiva na, često radikalno, djelovanje Vjenceslava Richtera?   

O predavačici: 
Vanja Brdar Mustapić, povjesničarka umjetnosti, muzejska savjetnica, voditeljica Zbirke namještaja i Zbirke varia u Muzeju za umjetnost i obrt. Doktorirala je 2015. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za povijest umjetnosti s temom „Namještaj i kultura stanovanja u Zagrebu u drugoj polovini 19. stoljeća“.  Objavila je više izvornih znanstvenih i stručnih  radova. Težište stručnog rada je povijest namještaja, shodno radnom mjestu, pa potpisuje dionice namještaja u velikim izložbenim projektima u MUO i drugim muzejskim i izložbenim institucijama te je autorica samostalnih izložbi iste tematike.

(Ivan Horvat)
14. 11. 2017. 
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble