Urban Cult
Izložbe
marketing

NATURA ET CULTURA - međunarodna grupna izložba udruge PowerProgressiveArt u Salonu Izdor Kršnjavi!

U Izložbenom salonu 'Izidor Kršnjavi' u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna (ŠPUD) u Zagrebu ovog se petka, 15. rujna, u 19 sati  otvara izložba pod nazivom Natura et cultura
Riječ je o međunarodnoj grupnoj izložbi udruge PowerProgressiveArt koja okuplja deset umjetnika iz Hrvatske,  Austrije i Velike Britanije. U Salonu će biti predstavljeni umjetnici i njihovi radovi: Ana Gizdić, konceptima  "Ramsar" i "Ribari i sirene", Celia Gregory, THE MARINE FOUNDATION  videom "Living Sculptures in the Sea", Ana Kinčić Dubić konceptom "Već viđeno", Marin Marinić skulpturama „Dijana“ i „Gulaš od sirena“, Ana Mušćet filmom  "Otok ljubavi", Gloria Oreb videom "Šume", Resa Pernthaller i Anita Fuchs, RESANITA instalacijom "OBSERVATION JOURNAL", Mario Piteša konceptom "Krastavac" , Petra Ružić skulpturama "Boškarini“ i Marija Sršen instalacijom "Stvaranje 2“. 

Izložba naziva NATURA ET CULTURA koristi optiku novijih antropoloških pristupa prirodi (R. F. Ellen i K. Fukui) obzirom na konfrontaciju prirode i kulture koju je strukturalizam, a antropolozi i drugi znanstvenici započeli preispitivati šezdesetih godina. Kultura tako, prema ovom antropološkom pristupu koristi prirodu, asimilira ju i ona je, konačno - znanstveni uređaj i ideološki  konstrukt. Izložba okuplja umjetnike, entuzijaste, ujedno i predstavnike organizacija iz područja zaštite prirode kroz Powerweb - Platformu za umjetnost znanost i edukaciju, a konačni produkt ovakvog promišljanja bio bi - pronaći meandar prirode i kulture.  Baudrillard je u djelu Simulakrumi i simulacija napisao kako se znanost udaljava od predmeta promatranja sve dok ne zaboravi na njega, a znanost time postane fantastičnija. 

Odigravanjem ove sintagme, umjetničko djelo udaljavamo od predmeta promatranja sve dok ga ne oslobodimo limita vlastite optike i limita vlastitog značenja. Ova izložba bi, prethodno izlagana na ekološki važnim punktovima (delta Neretve i Zaton kod Zadra), ovim predstavljanjem dobila značajnu umjetničku poveznicu s drugim izložbenim prostorima umjetničke prezentacije, Prirodoslovnim muzejom u Metkoviću i drugim muzejima u suradnji. Takav umjetnički rad učvršćuje osobnu spoznaju o vrijednosti netaknute prirode i njenoj, ipak limitiranoj regeneraciji te osvještava važnost cjeloživotnog učenja i osobnog angažmana u našem domu – planetu Zemlji. Izložba je otvorena do 22. rujna 2017. I može se razgledati u radnom vremenu Salona.   

O izlagačima: 
Udruga PowerProgressiveArt je nezavisna, neprofitna volonterska organizacija. PowerProgressiveArt stvara specifične platforme za kreiranje i provođenje projekata za istraživanje, zaštitu i prezentaciju kulturnog, povijesnog i prirodnog naslijeđa Europe kroz izložbe, performanse, radionice, predavanja, kreativnu edukaciju i edukativne projekte te interdisciplinarne skupove. Proizvodi i predstavlja metode za lokalni razvoj kroz kulturu, umjetnost, znanost i edukaciju u suradnji s institucijama i organizacijama u kulturi, obrazovanju, institucijama javnih politika, poduzetnicima i privatnim djelatnicima u Hrvatskoj i Europi. Cilj joj je pobuditi opći i zdravi interes za bogati neiskorišteni potencijal kulturne i prirodne baštine Hrvatske, Europe i svijeta te tako djelovati na jedinstvenoj platformi zajedničkih i plemenitih aktivnosti.   


O Powerweb - Platformi za umjetnost, znanost i edukaciju: 
PowerProgressiveArt povezuje ljude i stvara suradnje - Powerweb – kroz umjetnost, znanost, kulturu, kulturnu i prirodnu baštinu Hrvatske, Europe i svijeta. Rade inovativne projekte na arheološkim lokalitetima, područjima od posebne kulturne i prirodne važnosti i spomenicima nulte kategorije. Powerweb - Platforma za umjetnost, znanost i edukaciju 2016./2017. ostvarila se u višemjesečnom razdoblju gdje je najveći dio programa posvećen umjetničkim događanjima. Edukativne projekte u suradnji sa školama proveli su od rujna 2016. do svibnja 2017. godine. Niz znanstvenih predavanja su se također odvijala u navedenom periodu, a Međunarodni interdisciplinarni skup je upriličen 9., 10. i 11. prosinca 2016. na nekoliko partnerskih lokacija u delti Neretve. 

U rujnu 2015. u okviru Rendez-vous festivala Francuske u Hrvatskoj stvorili su MEĐUNARODNI KULTURNI PROJEKT INSPIRIRAN ANTIKOM u kojem su istaknuli impozantnu izložbu skulptura naziva Ritus celebrandi u Dioklecijanovim supstrukcijama te Međunarodni znanstveno-stručni skup: Baština i lokalni razvoj - partnerstvo između dionika javnih politika u suorganizaciji s udrugom Prokultura i Uredom državne uprave SDŽ u Splitu te u suradnji s brojnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu. U studenom 2015. ustanovili su samostalnu Powerweb - Platformu za umjetnost, znanost i edukaciju otvorenjem tri umjetničke izložbe (Prirodoslovni muzej, Arheološki muzej Narona, Gradsko kulturno središte, Metković), zatim predstavljanjem projekata, proizvoda, radionica i usluga građanskih inicijativa, osnovnih i srednjih škola i, konačno, Interdisciplinarnim skupom pod zajedničkim nazivom: Kulturna baština delta. 

Od 2011. do 2014. godine vodili su Umjetničku platformu Salona te ostvarili brojna međunarodna predavanja stručnjaka u arheologiji, povijesti umjetnosti, konzervaciji i ekologiji. Također od 2011. do 2014. su na lokalitetu antičke Narone vodili umjetničke i edukacijske projekte bazirane na zaštiti, samom lokacijom naglašene prirodne i kulturne baštine (Umjetnička i edukativna platforma Narona). Od 2011. uspješno surađuju s osnovnim i srednjim školama te sveučilištima, pa je PowerProgressiveArt s edukativnim projektima uveden u kurikulume škola i ostvaren u suradnji s državnim institucijama.     


(Ivanka Bičak)

15. 9. 2017. 
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble