Urban Cult
Književnost
marketing

Objavljen književni natječaj Hrvatskog sabora kulture

Hrvatski sabor kulture raspisao je književni natječaj za 36. Susret hrvatskih zavičajnih književnika koji će biti održan 1. srpnja 2017. u Zagrebu.
Na Susretu će biti predstavljena najbolja književna ostvarenja hrvatskih zavičajnih književnika prema odluci Prosudbenog povjerenstva, a autorima najboljih poetskih, proznih i dramskih radova na Susretu će biti dodijeljene plakete Hrvatskog sabora kulture. Rok za slanje radova je 5. travnja 2017.   

PRIJAVE NA NATJEČAJ I PRAVO SUDJELOVANJA 
• Na Natječaj se mogu prijaviti hrvatski državljani stariji od 15 godina, osim članova Društva hrvatskih književnika ili Hrvatskog društva pisaca, koji su kao fizičke osobe članovi HSK-a, ili koji, ukoliko nisu članovi HSK-a, uplate kotizaciju za sudjelovanje u iznosu 50,00 kn. 
• Na Natječaj se primaju poetski, prozni i dramski radovi na sva tri hrvatska narječja: kajkavsko, čakavsko i štokavsko. 
• Sve radove potrebno je poslati poštom u 3 primjerka na adresu: Hrvatski sabor kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom za književni natječaj, najkasnije do 5. travnja 2017. Prijava je dostavljena u roku i valjana ukoliko je na prijamnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na ovaj Natječaj (5. 4. 2017.) te ukoliko je do toga datuma izvršena uplata članarine ili kotizacije za sudjelovanje.  
• Uz radove prijavitelji su dužni dostaviti i popunjenu prijavnicu za književni natječaj koja je sastavni dio prijave (u prilogu). 
• Autori poetskih radova na Natječaj mogu poslati do 5 pjesama, poema ili ostalih poetskih oblika. 
• Autori proznih radova na Natječaj mogu poslati 1 prozni rad (pripovijetku ili novelu, putopis, esej, ulomak romana ili drugi prozni oblik) do 10 A4 stranica. 
• Autori dramskih tekstova na Natječaj mogu poslati jedan rad u cijelosti, bez ograničenja stranica, a rad treba biti napisan prema formalnim zahtjevima drame. Upute za pisanje dramskih tekstova s primjerom dostupne su na web stranici HSK-a: www.hrsk.hr 
• Jedan autor na Natječaj može poslati radove u sve tri kategorije. 
• Radovi koji se šalju na Natječaj ne smiju biti prethodno objavljeni, a dramski tekstovi ni objavljeni ni uprizoreni. 
• Radovi iz područja stvaralaštva za djecu ne ulaze u konkurenciju Natječaja. 
• Svi radovi trebaju biti napisani osobnim računalom ili strojopisom, vlastoručno potpisani i ne vraćaju se autorima poslije vrednovanja. 
• Nepotpune prijave, radovi poslani nakon isteka roka za slanje radova, kao i sve prijave koje nisu u skladu s Pravilima Susreta i propozicijama raspisanog književnog natječaja neće se uzeti u razmatranje.   

Više informacija o natječaju, Susretu i učlanjenju u Hrvatski sabor kulture pronađite ovdje.

(Martina Brumen)
3. 3. 2017. 
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble