Urban Cult
Izložbe
marketing

Ilustracije kao kronike vremena u sklopu manifestacije Noć muzeja

Strieglov rad na polju primijenjenog slikarstva kontinuirano traje kroz gotovo cijelo vrijeme aktivnog slikarevog djelovanja, no najveći intenzitet, po količini realiziranih radova, je bio u periodu između 1950. do 1980. godine.
U tom periodu Striegl svoje ilustracije objavljuje u već spomenutim novinama Jedinstvo, Kurir, Rafinerijski list, ali i radi brojna likovna rješenja za naslovnice kataloga, brošura, diploma, svjedodžbi, priznanja, logotipova, te dizajn plakata i promidžbenih materijala za pojedine manifestacije koje su se odvijale u Sisku. 

Njegov ilustratorski rad segmentarno je obuhvatio društvenu kroniku cijele druge polovice 20. stoljeća, te je taj oblik njegove umjetničke prisutnosti ostavio trajan trag u kontekstu dokumentiranja, komentiranja, pripovijedanja i promidžbe jedinstvenog vizualnog identiteta različitih oblika društvenog života. Stoga je i ova izložba prilog novim kontekstima u vrednovanju, analizi i kritičkim refleksijama Strieglovog opusa unutar hrvatske povijesti umjetnosti.

(K.D.)
26. 1. 2017. 
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble