Urban Cult
Izložbe
marketing

Transkripcije baštine u suvremenoj keramici

Izložba će se moći pogledati do 3. listopada radnim danom od 10 do 20 sati, subotom od 10 do 13 sati. Nedjeljom i praznicima galerija je zatvorena. Ulaz na izložbu je slobodan.  
Kad se govori o baštini, uglavnom se misli na našu kulturno-povijesnu ostavštinu; njezina pokretna i nepokretna dobra. U baštinu se međutim ubraja i naš prirodni okoliš, zajedno s florom i faunom, kao i naš ruralni krajolik, ali i industrijsko nasljeđe. Baštinu čini sve što smo tijekom svog postojanja stvarali, oblikovali, njegovali, čuvali; sve o čemu smo generacijama skrbili i što budućim generacijama ostavljamo kao svojevrsni legat. Ona je zajedničko bogatstvo ne samo lokalne zajednice, nego cijelog čovječanstva, jer u suvremenoj globalnoj jedinstvenosti govori o raznolikosti i posebnosti, pa je skrb o njezinu očuvanju jedan od važnih čimbenika prepoznavanja, definiranja i afirmacije ne samo kulturnog, nego i općeg nacionalnog, ali i osobnog  identiteta. Baština su sva naša znanja, sve uspomene i sjećanja. Sve ono što kao jedinke i kao zajednica čuvamo i pamtimo za budućnost: svi običaji i vjerovanja; obredi i predaja; umijeća i obrti; govor i pismo; plesovi, igre i glazba; naša književnost i graditeljstvo. Baština nas čini takvima kakvi jesmo. 

Ona nas određuje, daje nam individualnost i jedinstvenost, osjećaj ponosa i kontinuiteta postojanja te tako u današnjem multi-kulti svijetu potvrđuje i promiče našu posebnost i kreativnost. Pritom razvija i osjećaj samosvijesti, ali i odgovornosti, jer ona nije samo naša i ne postoji samo za nas, u sadašnjosti, već nam je predana na čuvanje od prošlih za buduća pokoljenja, s utisnutom memorijom (i nas i naših) predaka. Za neku zajedničku besmrtnost. Sekcija za keramiku, staklo i porculan ULUPUH-a kroz projekt Transkripcije baštine u suvremenoj keramici pridružuje se mnogim umjetnicima koji se danas osviješteno, društveno-aktivno, inovativno i kreativno skrbe o očuvanju baštine. Taj izuzetno važan segment kulturnog bogatstva keramičarima je ovdje bio zahtjevna, ali inspirativna koncepcijska podloga za najnovije izdanje ULUPUH-ove tematski strukturirane bijenalne izložbe suvremene keramike, koja je pokazala niz inventivnih vizualnih prijepisa motiva iz baštine (priče, tekstovi, pojmovi, simboli...). 

Donijevši suvremenu vizualnu interpretaciju odabranih morfološko-semantičkih poruka zapisanih u povijesnim, arheološkim, etnografskim („zavičajnim“) i ostalim predmetima našeg materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Donijevši interpretaciju u mediju keramike, koji je u nastalim transkripcijama vodeći i koji dominira. Koji se međutim u gotovo svih autora voli sinergijski združiti s drugim medijima i materijalima, slijedeći tako aktualnu umjetničku praksu, koja rado koristi kombinacije likovnih i trash-materijala, pa često poseže za plastikom, staklom, žicom, drvom, krhotinama te pronađenim, recikliranim i ready-made predmetima... Gradeći od tih simbiotičkih sklopova, na način suvremenog kiparstva, objekte, skulpture, skulpturalne kompozicije, asamblaže, instalacije, ambijente..., kao što to ovdje rade i ovi keramičari suvremenog izričaja. Keramičari koji u keramici razmišljaju kiparski i kod kojih dominira govor forme i govor površine; struktura i tekstura; plasticitet punine i praznine; prostornost virtualnoga i opredmećenost koncepta. 

Keramičari koji su znali, kreativno i maštovito, u mediju ne samo podatnom i prilagodljivom, nego i prepunom sedimenata memorije, transkribirati baštinu u predmete suvremene umjetnosti. Koji su znali kako opredmetiti i materijalizirati sjećanja, tragove emocija, zvukove vibracija te duhovne (ali i taktilne) otiske prošlih generacija, pa koristeći likovni alat suvremene umjetničke prakse na kreativan način spojiti i preklopiti prostore i vremena, prošlost i suvremenost. Transkripcija (lat. transcribere – prepisati) znači prepisivanje, prevođenje, prijepis, prijenos u/na nešto drugo. U prenesenom smislu, znači prijenos podataka iz jednog sustava u drugi; prevođenje podataka iz jednog oblika u drugi, iz jednog medija u drugi. Podrazumijevajući pri tom prijenosu prilagodbu jezičnim i morfološkim zakonitostima novog medija i novog sustava, s mogućnošću transgresijskih prehvata i preskoka te značenjskih pomaka. 

U ovom slučaju, radi se o slobodnom autorskom prijepisu/prijenosu dijela hrvatske kulturne baštine u medij suvremene keramike; o zaranjanju u prebogatu riznicu naše (ali i opće) materijalne i nematerijalne kulturne baštine i prevođenju odabranih motiva na vizualni jezik suvremene umjetnosti. Pritom to prevođenje nije tek puko prepisivanje i repliciranje, nego je ono u ovih keramičara nadahnuto i osmišljeno. Jer istinski umjetnik nikad ne imitira, nego inventivno-stvaralački prodire u suštinu i postojećim sedimentima dodaje novi diskurs. U ovom slučaju baštinu doživljavamo kroz 25 osebujnih, autorski transkribiranih vizualnih priča. Priča povijesno slojevitih i istodobno suvremenih; mitskih i magičnih- ali i osobnih i intimnih; lokalnih- ali i općih; memoriranih – ali i aktualnih i povezujućih. I zato uvijek komunikativnih.     

Kustosica izložbe: Višnja Slavica Gabout Izlažu: Vedrana Balković, Lidia Boševski, Željka Bračko, Smiljana Brezovec Meštrić, Ivančica Cvitić Znidarčić, Nadica Eichhorn, Nataša Kabalin, Đurđica Horvat, Mladen Ivančić, Pamela Ivanković, Željka Korbar, Marta Milunić, Orjenka Mirjan, Karel Pavlinc, Marta Pavlinc, Danijela Pičuljan, Zdenka Pozaić, Dijana Rajković, Boris Roce, Liljana Smodlaka, Sanja Stani, Marija Stojanović, Ivančica Vončina te gosti: Dani Žbontar (Slovenija) i Graciela Olio (Argentina).

(Višnja Slavica Gabout)    

18. 9. 2016. 
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble