Urban Cult
Društvena događanja
marketing

Prijedlog o zaduživanju Grada Zagreba

Gradonačelnik Grada Zagreba 7. rujna 2015. razmotrio je i utvrdio Prijedlog zaključka o zaduživanju Grada Zagreba, što ga je izradio Gradski ured za financije.
Gradonačelnik predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da u skladu s člancima 106. i 107. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13 i 7/14), po hitnom postupku razmotri Prijedlog i donese Zaključak o zaduživanju Grada Zagreba, kako bi što prije započeo teći rok u kojemu je Vlada Republike Hrvatske dužna odlučiti o davanju suglasnosti na zaduživanje.

Izvjestitelj u ime gradonačelnika, na sjednici Gradske skupštine, bit će Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije.

Zaključak o zaduživanju Grada Zagreba

1. Grad Zagreb dugoročno će se zadužiti kod Erste&Steiermarkische bank d.d., za iznos od 190.000.000,00 kuna u protuvrijednosti EUR, uz primjenu srednjeg tečaja HNB-a za EUR

2. Dugoročni kredit u iznosu od 190.000.000,00 kuna koristit će se uz slijedeće uvjete:
Kamatna stopa:
- redovita: promjenjiva, a čini je zbroj šestomjesečni EURIBOR-
a i pripadajuće marže
- interkalarna: promjenjiva, a čini je zbroj šestomjesečni EURIBOR-
a i pripadajuće marže
- u grace periodu: promjenjiva, a čini je zbroj šestomjesečni EURIBOR-
a i pripadajuće marže

Način i rok korištenja: - sukcesivno (u tranšama) do 31. prosinca 2015.
Način i rok vraćanja: 1 godina grace period + 4 godine u 8 jednakih polugodišnjih rata (prva
rata dospijeva po isteku grace perioda)

Sredstva osiguranja kredita: 8 bianco akceptiranih vlastitih mjenica + 1 izjava o zapljeni
računa (obična zadužnica)

Drugi troškovi: jednokratna naknada za obradu kredita u iznosu od 190.000,00 kuna.

3. Kreditna sredstva iz točke 2. ovog zaključka koristit će se za realizaciju kapitalnih ulaganja u izgradnji prometnica u Gradu Zagrebu na temelju Programa radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2015. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14) i za izgradnju objekata iz Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2015. (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14).

4. Grad Zagreb sklopit će ugovor o kreditu sa Erste&Steiermarkische bank d.d., uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

(Z.D.)

7. 9. 2015.
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble