Urban Cult
Cool tura
marketing

Literarni natječaj „Zvončari i maškare“

Cilj natječaja je upoznavanje djece s običajima svogakraja, ali i šire te poticanje djece na izražavanje i  literarno stvaralaštvo.
Teme:
1)      Mesopust/poklade u mom kraju
2)      Tradicija moga kraja
3)     
Ja kao zvončar ili maškara

Primjerice, na području Halubja tradicionalna je ritualna praksa Halubajskih zvončara, koja postoji više od 150 godina...

Literarni radovi šalju se isključivo na e-mail: natjecaj.ca@gmail.com
Radovi se šalju u word formatu
Radove je potrebno potpisati imenom i prezimenom, navesti godinu djeteta i školu ili dječji vrtić koje dijete polazi te ime, prezime i e-mail adresu mentora/ice - Dobrodošli su literarni radovi pisani narječjem, no mogu biti pisani i standardom.
Pravo sudjelovanja imaju djeca do 14. godina starosti.
Natječaj traje do 10.ožujka 2014. godine. Odabrani radovi će biti objavljeni na web stranici Udruge
Po objavi, bit ćete kontaktirani e-mailom.

Radovi poslani na natječaj se ne vraćaju, a za objavljene radove se ne plaća honorar.

21. 2. 2014.
Marketing
marketing
Tražiš Posao?
Ponuda
Poslova!

jooble